Patrząc jednak z punktu widzenia organu spółki z o.o., jakim jest zarząd, a ściślej mówiąc z punktu widzenia członków zarządu zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki nie wyglądają już tak atrakcyjnie. Wedle bowiem przepisu art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Ni mniej, ni więcej znaczy to tyle, że w przypadku gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to oczywiście przy uwzględnieniu pewnych warunków, wierzyciele spółki mają możliwość sięgnąć do majątku osobistego członka zarządu i z tegoż majątku zaspokoić swoje wierzytelności. Jak łatwo się zorientować ryzyko nieudanej inwestycji ponoszą nie wspólnicy, a członkowie zarządu. Należy w tym miejscu jednak zwrócić uwagę na fakt, iż szczególnie w mniejszych spółkach, funkcję członka zarządu piastuje częstokroć wspólnik. Bywa i tak, że cały skład zarządu pokrywa się ze składem wspólników. Wymaga podkreślenia fakt, iż w takiej sytuacji członek zarządu nie jest chroniony przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki tylko dlatego, że ma jednocześnie status wspólnika – wręcz przeciwnie, odpowiada w taki sam sposób, jak każdy inny członek zarządu, który wspólnikiem nie jest.

Możliwość pociągnięcia członków zarządu do odpowiedzialności wynikającej z k.s.h. zaistnieje wówczas, gdy po pierwsze wierzycielowi przysługiwać będzie skuteczne roszczenie względem spółki a po drugie, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Brak majątku spółki wierzyciel może wykazać nie tylko poprzez dowód w postaci postanowienia komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji. Do tego celu wystarczą również postanowienie sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na to, że np. majątek spółki oczywiście nie wystarcza na zaspokojenie nawet kosztów postępowania bądź sam wykaz majątku spółki, bilans i księgi handlowe, jeśli z dokumentów tych ewidentnie wynika, że majątek spółki nie jest wystarczający na pokrycie określonych wierzytelności.

Ustawodawca nie pozostawia jednak w takich okolicznościach członka zarządu spółki z o.o. bez szans na wyłączenie swojej odpowiedzialności. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo w przypadku gdy niedokonanie w/w czynności nie nastąpiło nie z jego winy, albo kiedy wierzyciel, mimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego, nie poniósł szkody. Nie ma przy tym ograniczeń, aby członkowie zarządu ponosili dalej idącą odpowiedzialność, jeżeli regulują to odpowiednie przepisy, np. te dotyczące prawa upadłościowego i naprawczego, ale to już temat na osobny wywód.

Damian Sieradz

adwokat

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem