Niewątpliwie na skutek nowelizacji ustawy prawo upadłościowe obowiązującej od marca 2020 r. nastąpiła znaczna liberalizacja w odniesieniu do warunków ogłoszenia upadłości tak w stosunku do konsumentów, jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jednak jak to zwykle bywa z nowelizacjami, nie przyniosła ona tylko i wyłącznie zmian korzystnych.

Przede wszystkim zachwiana zostaje pewność samego dłużnika co do swojej sytuacji i możliwości oddłużenia. Postępowanie upadłościowe może zakończyć się bowiem już po przeprowadzeniu likwidacji majątku upadłego odmową umorzenia zobowiązań. Zatem o tym, czy faktycznie doszło do oddłużenia upadły dowie się dopiero w końcowym etapie postępowania. Niepewność dłużnika odnośnie swego statusu w postępowaniu upadłościowym wynika również z wprowadzenia mało precyzyjnych i mocno uznaniowych przesłanek decydujących o odmowie oddłużenia. Ustawodawca jako przesłanki negatywne wskazał na celowe doprowadzenie bądź pogłębienie przez dłużnika stanu niewypłacalności, co skutkować może powstawaniem rozbieżności orzeczniczych w tym zakresie.

Sprzyjać przejrzystości sytuacji dłużnika nie będzie także brak precyzji w określeniu kryteriów przydziału spraw konsumenckich do określonego trybu postępowania upadłościowego. W zależności bowiem od stopnia skomplikowania postępowania, rozmiarów majątku dłużnika, czy też liczby wierzycieli możliwe będzie przydzielenie sprawy tzw. upadłości konsumenckiej do trybu zwyczajnego, trybu uproszczonego bądź trybu układowego.

Sama długość postępowania może ulec znacznemu wydłużeniu, ponieważ o ile dotychczas plan spłaty wierzycieli ustalany był na okres maksymalnie 36 miesięcy, o tyle obecnie okres ten wynieść może do 84 miesięcy, a w skrajnych przypadkach, np. w sytuacji warunkowego umorzenia zobowiązań bez planu spłaty stan niepewności upadłego trwać może nawet ponad 10 lat.

Podsumowując, sam fakt wprowadzenia nowelizacji oraz duża skala zmian postępowania w zestawieniu ze zwiększeniem w istocie formalizmu przy przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości zmuszają wręcz do skorzystania przez dłużnika z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, adwokata lub radcy prawnego, aby bezpiecznie przejść przez wszystkie etapy postępowania.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w celu uzyskania profesjonalnej pomocy w oddłużeniu.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem